Al onze nascholingen in één overzicht

doc learning

Specialisme: Heelkunde (chirurgie)

Acute upper GI

In deze e-learning worden de grootste groepen van acute aandoeningen van de bovenste tractus digestivus behandeld. Vanuit de benadering van de MDL-arts behande…
Group 6
1 punt

The challenges treating advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma

Deze e-learning geeft u meer inzichten in het (gevorderde) ziektebeeld, inzage in de beschikbare classificatiesystemen (stadiëring), de hoge onvervulde medische…
Group 6
Accreditatie verlopen

Genetica de basis

Het doel van deze e-learning is om de genetische kennis van huisartsen en andere specialisten die niet regelmatig met genetica in aanraking komen te verversen. …
Group 6
1,5 punt

Jaaroverzicht Obesitas 2020

Wat was voor hen het belangrijkste obesitas-gerelateerde nieuws van de afgelopen tijd? Tijdens het Jaaroverzicht Obesitas 2020 komen, op basis van het eerder g…
Group 6
1,5 punten