Al onze nascholingen in één overzicht

doc learning

Specialisme: Anesthesiologie

Genetica de basis

Het doel van deze e-learning is om de genetische kennis van huisartsen en andere specialisten die niet regelmatig met genetica in aanraking komen te verversen. …
Group 6
1,5 punt

Polyneuropathie verder de diepte in: onbegrepen polyneuropathie en amyloïdose

Deze geaccrediteerde nascholing heeft als doel om meer inzicht te geven in neuropathische pijn en de behandeling, de herziene Nederlandse richtlijn polyneuropat…
Group 6
2 punten