Al onze nascholingen in één overzicht

doc learning

Group 6
Geaccrediteerd voor 2 punten
t/m 08-08-2024

NAPA

Deze e-learning is onderdeel van DS-academie, initiatief van Daiichi Sankyo

Kwetsbaar evenwicht

Op zondag 30 augustus heeft live het online symposium Kwetsbaar evenwicht plaatsgevonden voor geriaters en cardiologen, over het onderwerp atriumfibrilleren (AF) bij de oudere patiënt en de risico’s op een herseninfarct dientengevolge. In deze e-learning wordt u in meegenomen door het hele programma.

 

Inleiding

Het aantal oudere patiënten met cardiovasculaire aandoeningen neemt de komende jaren gestaag toe. Met een stijgende leeftijd en een toename van cardiovasculaire aandoeningen is er ook meer risico op atriumfibrilleren. AF kan leiden tot de vorming van bloedstolsels in het hart- of vaatstelsel, met mogelijk een herseninfarct tot gevolg. Het is belangrijk om ouderen te screenen op atriumfibrilleren, zodat antistollingsmiddelen (NOAC’s) tijdig kunnen worden ingezet om herseninfarcten te voorkomen.

Het gebruik van antistollingsmiddelen bij ouderen staat soms ter discussie. Wat met het middel wordt voorkomen, namelijk een herseninfarct, is niet zichtbaar. Maar wat met het middel wordt aangericht wél: het aantal bloedingen neemt toe. En hoe ouder, hoe groter het valrisico, met onder meer bloeduitstortingen als gevolg. Is de afbouw (of het onthouden) van antistollingsmiddelen om ernstige bloedingen te voorkomen, dan gerechtvaardigd?

Een lagere dosis NOAC leidt vaak níet tot een lager bloedingsrisico dat opweegt tegen de mindere bescherming tegen het optreden van een herseninfarct. Het is belangrijk vanuit meerdere disciplines gezamenlijk en in overleg met de patiënten en hun naasten, de juiste behandelkeuzes te maken. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak, waarbij de kwaliteit van leven van de oudere patiënt vooropstaat.

Tijdens het online symposium Kwetsbaar evenwicht willen we het gesprek tussen beide disciplines op gang brengen. Betere kennis van elkaars vakgebieden en uitwisseling van kennis tussen de cardiologie en de geriatrie is essentieel om de zorg voor deze patiënten te optimaliseren en de kwaliteit van leven van de oudere patiënt met atriumfibrilleren te verbeteren.

Leerdoelen:

  • Kennis over NOAC’s bij de oudere NVAF patiënt
  • Inzichten in de guidelines over kwetsbare NVAF patiënten
  • Inzichten in het verouderingsproces bij kwetsbare ouderen

Sprekers

  • Frénk van der Linden, moderator
  • Prof. Jan Steffel, cardioloog, Het Universitätsspital Zürich
  • Prof. dr. Andrea Maier, Amsterdam UMC en University Melbourne
  • Martin Hemels, Cardioloog Rijnstate Arnhem