Al onze nascholingen in één overzicht

doc learning

De accreditatieperiode van deze e-learning is verlopen. U kunt deze e-learning nog wel volgen.

Deze e-learning is onderdeel van IBD-academie, een initiatief van Ferring B.V.

Coeliakie en andere gluten-gerelateerde aandoeningen

In de laatste 50 jaar is de prevalentie van coeliakie aanzienlijk toegenomen, toch zijn er nog veel patiënten niet gediagnosticeerd.

 

Coeliakie is een multisysteem auto-immuunziekte die kan optreden bij erfelijk gepredisponeerde mensen die na ingestie van gluten histologische afwijkingen aan de dunne darm ontwikkelen.

 

In deze e-learning wordt er dieper ingegaan op de epidemiologische achtergrond van coeliakie, het vaststellen van een diagnose en de daarbij behorende criteria en testen. U krijgt daarbij inzicht in de histopathologische criteria voor de diagnose van coeliakie.

 

Er worden verschillende beleidsonderwerpen besproken: wat het juiste beleid is bij een trage respons en voor het stellen van de diagnose refractaire coeliakie? Wat is het meest acceptabele beleid bij een patiënt die al gestart is met het dieet, voordat biopsie is verricht?

 

Tot slot komen de belangrijkste aandachtspunten in de follow-up van coeliakiepatiënten aan bod.

 

Auteur

  • Dr. A. Al-Toma, MDL-arts, St. Antonius Ziekenhuis