Al onze nascholingen in één overzicht

doc learning

Group 6
Geaccrediteerd voor 1,5 punt
t/m 20-10-2024

0,5 punt per module: NVK, VVGN, AbSg en VSR

 

Deze e-learning is gepubliceerd op aandachtvooradhd.nl. Aandacht voor ADHD is een initiatief van Takeda Nederland.

ADHD en comorbidestoornissen

De complexe bagage die patiënten met ADHD regelmatig meedragen, kan zwaar wegen. Gedragsproblemen, leerproblemen, angst, depressie, slaapproblemen, tics en verslavingsgevoeligheid maken het leven niet gemakkelijker.

 

Het is belangrijk aandacht te hebben voor deze bijkomende stoornissen en de mogelijke oplossingen en aanpak ervan in de praktijk.

Kinder- en jeugdpsychiater Bas Eisenga verwerkte de problematiek in vragen die tijdens de e-learning aan de hand van animaties worden besproken. De inhoud is gebaseerd op het handboek ADHD & comorbide stoornissen.